Aukcja – publiczna sprzedaż, podczas której przedmioty i mienia komitentów nabywane są przez klienta oferującego najwyższą kwotę.

Aukcja tematyczna(także aukcja dedykowana) aukcja poświęcona jednemu tematowi, lub kolekcji sztuki.

Aukcjoner – osoba przeprowadzająca aukcję.

Cena gwarantowana(także cena minimalna) minimalna kwota, którą komitent (właściciel przedmiotu) jest w stanie zaakceptować za przedmiot i poniżej której nie zostanie on sprzedany.

Cena młotkowa – ostateczne postąpienie, niezależnie czy przedmiot został sprzedany lub nie, ogłaszane przez aukcjonera uderzeniem młotka. Cena ta nie zawiera opłaty aukcyjnej.

Cena nabycia – cena, którą ponosi kupujący, zawierająca w sobie cenę młotkową, opłatę aukcyjną oraz podatek.

Cena wywoławcza – wstępna cena, od której zaczyna się licytacja przedmiotu.

Certyfikat autentyczności(także gwarancja lub potwierdzenie autentyczności) dokument, który poświadcza pochodzenie i autentyczność dzieła.

Estymacja(także cena estymowana, parametr oferty) przedział cenowy, który odzwierciedla opinie specjalistów na temat spodziewanej ceny na aukcji, z wyłączeniem opłaty aukcyjnej oraz podatków. Estymacje są szacowane na podstawie stanu fizycznego przedmioty, jego rzadkości, jakości, pochodzenia i porównania z cenami podobnych przedmiotów osiągniętymi na aukcjach.

Katalog – ilustrowana dokumentacja przedmiotów oferowanych na aukcji. Katalogi zazwyczaj są dostępne w formie drukowanej lub na stronie domu aukcyjnego.

Komis – opłata, którą ponosi komitent/sprzedający.

Komitent(także sprzedający) osoba wystawiająca przedmiot, właściciel.

Kupujący – osoba, która wygrała licytację. Licytujący z najwyższą ofertą zarejestrowaną przez aukcjonera.

Licytacja online – licytacja poprzez stronę internetową domu aukcyjnego lub aplikację.

Licytacja telefoniczna – licytacja pod fizyczną nieobecność klienta na aukcji, którego rolę przejmuje pracownik domu aukcyjnego. Pracownik przekazuje aukcjonerowi kolejne postąpienia w imieniu klienta, z którym pozostaje w łączności telefonicznej.

Licytacja z limitem(także licytacja w imieniu klienta) w razie nieobecność klienta, jego/jej instrukcje dotyczące maksymalnej, za którą klient skłonny jest zakupić przedmiot, egzekwowane są przez pracownika domu aukcyjnego.

Licytujący(także licytant) osoba lub podmiot uczestniczący w aukcji w celu zakupienia licytowanego przedmiotu.

Nadzwyczajne postąpienie(także emergency bid) licytowanie według uprzednio umówionego planu w przypadku, gdy klient licytujący przez telefon przestanie być dostępny telefonicznie.

Opłata aukcyjna – określony procent od ostatecznej, wygrywającej ceny, którą płaci kupujący.

Pass(także powrót do właściciela, wycofanie) sytuacja, w której oferowana na aukcji cena za przedmiot nie osiągnęła ceny gwarancyjnej. Przedmiot pozostaje własnością komitenta.

Pochodzenie – informacja dotycząca obecnych i poprzednich właścicieli przedmiotu. Historia przedmiotu, która może mieć wpływ na jego wartość.

Postąpienie – oferta kwoty, za którą licytujący zobowiązuje się zakupić przedmiot.

Rejestracja – wypełnienie przez uczestnika aukcji potrzebnych formularzy i podanie danych osobowych, adresu, danych kontaktowych, metody płatności w celu wzięcia udziału w licytacji. Podczas aukcji, zarejestrowani klienci otrzymują tabliczkę z numerem.

Stan obiektu – dokument pisany lub elektroniczny, który szczegółowo opisuje stan przedmiotu wystawianego na aukcji, z wyszczególnieniem m. in. stanu fizycznego obrazu oraz ramy, w którą był obramowany.

Umowa komisu – dokument, który określa warunki dopuszczające przedmiot do sprzedaży przez dom aukcyjny. Umowa zawiera warunki oraz opłaty za usługi, określa wysokość ubezpieczenia, warunki magazynowania, transportu i promocji.

Wycena – oszacowanie wartości przedmiotu na użytek określenia majątku, ubezpieczenia lub podatku.

Wystawa obiektów katalogowych(także preview lub viewing) wystawa odbywająca się przed planowaną aukcją, zawierająca przedmioty zawarte w katalogu, otwarta dla publiczności.

Autor: Dobromiła Błaszczyk

Dobromiła Błaszczyk – współzałożycielka i redaktorka naczelna Contemporary Lynx Magazine oraz prezes Fundacji Contemporary Lynx. Autorka tekstów o sztuce i kulturze i kuratorka wystaw.